Anvendelse

Biogas 
De fysiske egenskaber for mekanisk håndtering forbedres ved neddeling af biomassen, uanset om det er strå, dybstrøelse, majs, roer, grønmasse eller andet. Samtidigt fremmes flere materialers værdi i forgasningen gennem knusningen. I-GRIND har allerede bevist, at den hurtigt kan omdanne våde og ubrugelige bigballer til værdifuld biomasse.

Samensilering
Ved knusning/iblanding af roer/kartofler/majs/strå osv. kan de forskellige grovfoderafgrøders fodringsværdi fremmes og behovet for læsning af utallige forskellige fodermidler i fuldfoderblanderen reduceres.

Stråfoder
Knust halm/hø kan ikke frasorteres af dyrene og indgår derfor i ensartet mængde i alle foderrationer. Når I-GRIND har forberedt stråfoderet er det hurtigt at blande kompaktfoder i fuldfoderblanderen uanset blandetype og fabrikat. 

Strøelse
Halm knuses hurtigt til kvalitetsstrøelse med optimale egenskaber for efterfølgende gyllehåndtering. I-GRIND´s arbejdsprincip, hvor de enkelte strå ikke blot snittes i længden, men også får voldsomme slag på siderne i hammermøllen sikrer strøelsen maksimal sugeevne og minimerer halmforbruget. 

Knusning af fodermidler
Korn/majs/ærter/hestebønner/roepiller/rapskager osv. kan hurtigt knuses til en ensartet masse. Ved at knuse fodermidlerne minimeres dyrenes mulighed for at sortere i blandet foder, og de enkelte fodermidlers optagelse/fordøjelse fremmes.