I-GRIND neddeler halm, hø, roer, kartofler, majs, korn, dybstrøelse og stort set alle andre former for biomasse ved hjælp af en robust hammermølle, så nytteværdien af de enkelte komponenter forøges markant.  

Produktion af halmstrøelse i går, forædling af foderemner i dag, knusning af roer til samensilering med majs i morgen og fremstilling af homogen halvfabrikata til biogas dagen efter...
I-GRIND har utroligt mange anvendelsesmuligheder, og opnår derfor mange driftstimer i løbet af året. 
Det resulterer i en absolut overkommelig timepris for kunderne og gode indtjeningsmuligheder for maskinstationer og entreprenører.