Funktion

I-GRIND’s kar roterer, men bunden står, mens materialet køres hen over hammermøllen. Karrets rotationshastighed indstilles af operatøren. Når karret roterer rundt med materialet, kan indstillingen overstyres af hammermøllen. 

Operatøren indstiller karrets rotationshastighed på maskinen via en enkel drejeknap. Herefter kan maskinens indstilling ændres fra 0 til den indstillede hastighed via en trådløs remotekontrol. 

 

Hvis hammermøllens rotationshastighed falder til under 1.800 rpm, går karrets rotationshastighed ned eller stopper helt, indtil hammermøllen igen er oppe i hastighed. Derved undgås overbelastning og driftsstop.

 

Når I-GRIND’s kornindsats (option) er monteret, ledes hydraulikken fra karret i stedet op til kornindsatsens fødesnegl, som også går ned i hastighed/standser, hvis hammermøllen taber hastighed. 

da_DK