Anvendelse

I-GRING er designet til at neddele og forædle biomasse. Den kan anvendes til at omdanne halm til en optimeret råvare til fremstilling af biogas, den kan omdanne halm til effektiv strøelse, knuse fodermidler så foderværdien forøges osv. 

Mulighederne er mange, men fælles for dem alle er, at I-GRIND foretager en ensartet sønderdeling af materialerne til den størrelse, der måtte ønskes – hurtigt, energieffektivt og driftssikkert.

Biogas

De fysiske egenskaber for mekanisk håndtering forbedres ved neddeling af biomassen, uanset om det er strå, dybstrøelse, majs, roer, grønmasse eller andet. Samtidigt fremmes flere materialers værdi i forgasningen gennem knusningen. I-GRIND har allerede bevist, at den hurtigt kan omdanne våde og ubrugelige bigballer til værdifuld biomasse.

Forgasningsværdien af halm forøges markant ved knusning, idet de biologiske processer fremmes, fordi hammermøllen ”åbner” strået på alle overflader. 

Strøelse

Halm knuses hurtigt til kvalitetsstrøelse med optimale egenskaber for efterfølgende gyllehåndtering. I-GRIND´s arbejdsprincip, hvor de enkelte strå ikke blot snittes i længden, men også får voldsomme slag på siderne i hammermøllen sikrer strøelsen maksimal sugeevne og minimerer halmforbruget. 

Stråfoder

Knust halm/hø kan ikke frasorteres af dyrene og indgår derfor i ensartet mængde i alle foderrationer. Når I-GRIND har forberedt stråfoderet er det hurtigt at blande kompaktfoder i fuldfoderblanderen uanset blandetype og fabrikat. 

Knusning af fodermidler

Korn/majs/ærter/hestebønner/roepiller/rapskager osv. kan hurtigt knuses til en ensartet masse. Ved at knuse fodermidlerne minimeres dyrenes mulighed for at sortere i blandet foder, og de enkelte fodermidlers optagelse/fordøjelse fremmes.

da_DK